ГРАФИЦИ ЗА КОНТРОЛНИ РАБОТИ

8А ИТ
22.04.2016г.
8Б ИТ
22.04.2016г.
9А ИТ
21.03.2016г.
9А ИНФ
26.05.2016г.
9Б ИНФ
26.05.2016г.
9Б ИТ
3.06.2016г.
11А ИНФ
15.04.2016г.
14.06.2016г.
11Б ИНФ ЗИП
24.03.2016г.
12А ИНФ
24.02.2016г.
20.04.2016г.
12Б ИНФ ЗИП
14.03.2016г.
11Б ИТ ЗИП
11.05.2016г.


ЧАСОВЕ ЗА КОНСУЛТАЦИИ
за 5 - 8 клас за 9 - 12 клас
Петък
1225 - 1305
Петък
1315 - 1355