1.ИНФОРМАТИКА

 9клас, профилирана и задължителна подготовка изд. ЛЕТЕРА

2.ИНФОРМАЦИОННИ 

ТЕХНОЛОГИИ 

 9 клас , задължителна подготовка, изд. НОВА ЗВЕЗДА      

3.ИНФОРМАЦИОННИ 

ТЕХНОЛОГИИ 

11 клас , профилирана подготовка, изд.  ПРОСВЕТА      

4.ИНФОРМАЦИОННИ

 ТЕХНОЛОГИИ 

 7 клас 

изд.  НОВА ЗВЕЗДА 

 

 5.ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

 5 клас 

изд. НОВА ЗВЕЗДА 


6.ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 6 клас

изд.  НОВА ЗВЕЗДА


7.ИНФОРМАЦИОННИ 

ТЕХНОЛОГИИ

 8 клас

изд. НОВА ЗВЕЗДА


8.ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

9 клас , профилирана подготовка, изд.  ПРОСВЕТА          


9.ИНФОРМАТИКА

9 клас, профилирана 

подготовка, изд. ЛЕТЕРА


10.ИНФОРМАТИКА 

 10 клас, профилирана 

подготовка, изд. ПРОСВЕТА