0-day (Zero Day) - в контекста на сигурността е индикация за възползване от пробив във сигурността още същия ден, в който се разчуе за такава пролука.

ActiveX - технология на Microsoft, която позволява инсталиране на определени plug-in-и, за да се виждат някои уебстраници.

Active Attack – атака, вследствие на която настъпват неоторизирани системни промени - манипулация на файлове, добавяне на злонамерен софтуер и т. н.

Ankle-Biter – човек, който е вдъхновен от идеята да стане хакер/кракър, но има много ограничени познания и умения, свързани с темата. Обикновено терминът се отнася до подрастващите, които използват наготово елементарни вирусоносители.

Audit Trail - в смисъла на компютърните системи по сигурността това са хронологическите записи на системното потребление и активността, включително данни за достъпа на потребители, конкретни файлове и други действия.

Authentication - позитивното установяване самоличността на потребител или устройство.

Back Door - дупка в сигурността на компютърна система, нарочно оставена от програмистите или специалистите по сигурността. Синоним е на капан; скрит софтуер или хардуерен механизъм, използвани, за да надхитрят опасностите.

Bomb - синоним на забиване, обикновено на софтуер, или директен срив на операционната система.

Breach - успешното пробиване на нечия сигурност, което води до достъп до ресурсите на системата. 

Bug - нежелано свойство на програма или елемент от хардуера; пролука, която води до някакво ниво на дисфункция.

Crack - популярен хакерски инструмент за декодиране на криптирани пароли. Системните администратори също използват кракове, но за да подсилят паролите на начинаещите потребители.

Cracker – личност, която нарушава сигурността на софтуер.

Crash - внезапен, неочакван и обикновено драстичен срив в компютърната система.

Cryptography - изкуството и науката, засягащи принципите, значението и методологията за конвертиране на непонятни, криптирани съобщения в понятни.

Dark-side Hacker - злонамерен хакер, престъпник.

Demon Dialer – програма, която непрекъснато набира един и същ телефонен номер. 

Derf - актът на експлоатиране на терминал, който някой по случайност е оставил включен и със свободен достъп.

Encapsulating Security Payload (ESP) - механизъм за предоставяне на целокупна защита към IP. 

Firewall - система или комбинация от системи, които подсилват границите между две или повече мрежи. Стена, която ограничава достъпа между мрежите в сътрудничество с локалните правила за сигурността.

Fishbowl - задържането, изолирането и наблюдението на неоторизиран потребител сред система с идеята да се събере достатъчно информация за съответния "посетител".

Hacker – личност, чието хоби е да разкрива тайните и възможностите на компютърните системи.  

Host - един компютър или работна станция; могат да бъдат свързани към мрежа.

Integrity - подсигуряване, че информацията няма да бъде инцидентно или нарочно променена или унищожена.

LAN (Local Area Network) - компютърна комуникационна система, ограничена до не повече от няколко километра, но използваща високоскоростна връзка. Свързва ADP устройствата в сграда или група от сгради в тесен физически диапазон, включително работни станции, контролери, суичове и т. н.

Mockingbird - компютърна програма или процес, които имитират легитимното поведение на нормална система. Но всъщност, веднъж извикан от потребителя, веднага започва да извършва злонамерени операции.

Network - две или повече машини, свързани, за да комуникират помежду си.

Open Security – среда, която не гарантира безопасно поле за изява на приложения и екипировка срещу злонамерен софтуер по време на оперирането на системата.

Packet - блок от данни, изпратени по мрежата, излъчващ идентификациите на изпращаната/получаваната информация, съобщенията, инфото за контрол над грешките и т. н.

Packet Filter - инспектира всеки пакет за потребителско дефинирано съдържание като IP адрес, но не проследява състоянието на сесиите. Това е един от най-несигурните видове защитни стени.

Packet Sniffer - устройство или програма, които наблюдават трансфера на данни между компютрите в мрежата.

Passive Attack – атака, която не води до директни поражения, а единствено следи и записва данни.

Perpetrator - обект от външната среда, който извършва атака (хакер например).

Phage – програма, която модифицира другите програми или бази данни по неоторизирани методи, особено ако разпространява вирус или Троянски кон.

Phracker – личност, която комбинира кракването на телефонна мрежа с хакването на компютърна система.

Phreaking - изкуството и науката за кракване на телефонни мрежи.

Piggy Back - вземането на непозволен достъп до система чрез легитимната връзка на друг потребител.

Plaintext - некриптирана информация.

Probe - всеки опит за събиране на информация за машина или нейните потребители с очевидната цел за непозволен достъп до системата на по-късен етап.

Profile - шаблон на потребителската активност, който засича всяка промяна в установените норми.

Protocol - съгласувани методи за комуникация между компютри. Спецификация, описваща правилата и процедурите, които продуктите трябва да следват, за да извършват дейности в мрежата, например изпращането на данни.

Proxy - механизъм на защитна стена, който замества IP адреса на хоста във вътрешна (защитена) мрежа със собствен IP адрес (за целия преминаващ трафик).

Replicator - всеки софтуер, който действа така, че да се размножава; това може да е програма, червей, вирус и прочее.

Retro-Virus - ретровирусите са вируси, които чакат, докато цялата backup информация не бъде също заразена, и вече няма начин да се възстанови системата към предишното й неинфектирано състояние.

Samurai – хакер, нает да следи за разногласия в корпоративните политически битки, за да извлече полза в конкурентната среда.

Server – система, която предоставя мрежови услуги (като дисково пространство, файлов трансфер), или програма, която предоставя тези услуги.

Snarf - вземането на голям документ или файл с идеята да се ползват с или без авторското съгласие.

Sneaker – личност, наета, за да пробива сигурността нарочно, изпитвайки надеждността на дадена система.

Sniffer – програма, която прихваща данни през компютърната мрежа. Използва се от хакерите, за да улавят потребителски имена, пароли и т. н. Интернет доставчиците и администраторският персонал също се възползват от снифърите, за да отстраняват неизправности в мрежата.

Spam - отвъд популярното значение (заливане с нежелана поща и съобщения) "спам" се нарича и крашването на програма чрез надхвърляне на фиксиран буфер с неимоверно голямо количество данни.

Spoofing - представяне за някой друг. Преднамереното подстрекателство на потребител или ресурс да вземат неправилно решение.

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internetwork Protocol) - пакетът от протоколи, на който е базирана Интернет мрежата.

Tiger - софтуерен инструмент, който сканира за системни слабости и пролуки.

Tiger Team - правителствени и индустриални екипи с голям бюджет, съставени от компютърни експерти, които правят опити за сваляне защитата на компютърни системи с идеята да разкрият и евентуално закърпят дупки по сигурността. 

Tinkerbell Program - програма за наблюдение; използва се за сканиране на входящи мрежови връзки и генериране на известия, когато се засече проблем в конкретни сайтове или когато се извършва логване с определени потребителски профили.

Topology - картата на мрежата. Физическата топология описва как са разположени жиците или кабелите, докато логическата описва как се пренася информацията.

Tripwire - софтуерен инструмент по сигурността. Работи основно с база данни, за да следи промяната в размера на файловете. Ако броят на битовете информация е променен, ще алармира мениджъра по системната сигурност.

Vaccines – програма, която се инжектира в изпълнима програма, за да извърши проверка на сигнатура и да предупреди, ако са направени някакви промени.

WAIS (Wide Area Information Service) - Интернет услуга, която позволява търсенето на голям брой специално индексирани бази данни.

WAN (Wide Area Network) - физическа или логическа мрежа, които предоставят възможността редица независими устройства да комуникират помежду си чрез взаимосвързана топология в различни географски зони (които са по-големи от обслужващите локалните мрежи).

Zeroization - това е процесът по установяването и елиминирането на ключ/код от криптографска програма или устройство.

Zombie – така се нарича несигурна компютърна система. В нея е поставен код, който, когато бъде активиран заедно с много други зомби компютри, ще излъчи изключително голям брой заявки към даден сайт. Заради страхотното претоварване съвсем скоро сайтът би трябвало да спре легитимните си заявки от потребителите.

Zombie Zapper - безплатен инструмент с отворен код за спиране на DDOS (Distributed Denial of Service) атаки, заповядващ на зомби системите да преустановят претоварването.

Zoo - в компютърната индустрия зоопаркът представлява колекция от вируси и червеи, които съществуват само във вирусните и антивирусните лаборатории. Основата цел на зоопарковете е да служат, за да се изучава поведението на злонамерените програми.