1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ
45 CorelDraw 11 - Рамки
46 CorelDraw 11 - Създаване на календар (Видео)
47 Проект CorelDraw 11 , ИТ 9 клас, ПП 
48 Видеоклипове за вграждане в PowerPoint
49 CorelDraw 11 - Създаване на орнаменти (Видео)
50 CorelDraw 11 - Работа с Transformation Tool (Видео)
51 Проект 10 клас ИТ - работа с електронни таблици 
52 MS Access 2003 - Създаване на макрос (Видео)
53 Front Page 2003 - Инструкция за работа 
54 Front Page 2003 - работа с фреймове (Видео)
55 Front Page 2003 - създаване на галерия (Видео)
56 Front Page 2003 - създаване на таблица (Видео)
57 Front Page 2003 - създаване на интерактивен бутон (Видео)
58 Front Page 2003 - създаване на динамичен ефект (Видео)
59 Проект CorelDraw 11 , профилирана подготовка
60 CorelDraw 11 - текстови ефекти (Видео)
61 CorelDraw 11 - фон за форма на Visual Basic 6.0 (Видео)
62 Проект CorelDraw 11 - "ВИЗИТКА"
63 Проект CorelDraw 11 - "НАТЮРМОРТ"
64 HTML - Създаване на сайт. Общи положения
65 HTML - Ръководство за ученика
66 WebCoder - HTML редактор с отворен код 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |